işbirliği

Okullar ve toplumları arasındaki işbirliği ilişkileri

18 Haziran 2020

Okullar ve toplumları arasındaki iş..

Amerikan demokrasisinin merkezinde, toplum sorunlarının politika yapıcılara ve diğer liderlere bırakılamayacağı düşüncesi vardır. Vatandaşlar doğrudan...